χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Ιατρικές πρώτες ύλες
Πρώτη ύλη API
Κτηνιατρική πρώτη ύλη
Πρώτες ύλες βιταμινών
Αντιβιοτικό API
Καρδιαγγειακά φάρμακα
Ενάντιο στον ιό API
Πρόσθετη ουσία τροφίμων αμινοξέος
Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό API
Συστατικά πρόσθετων ουσιών τροφίμων
Καλλυντικός βαθμός αποσπασμάτων
Στεροειδείς ορμόνες
Φαρμακευτικές λεπτές χημικές ουσίες